Политика за лични данни на "Грийн Иновейшън"

Политика за лични данни
"Грийн Иновейшън" АД (наричано по-нататък „Грийн Иновейшън”) е акционерно дружество, вписано по българското законодателство в българския Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържани от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под № 207142118, с централно управление на адрес: ул. "Михаил Танев" № 12, Бизнес център „Евротур“ - партер, София, България и телефон: +359 887 595 866

Грийн Иновейшън се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък „Регламент”), тъй като извършва обработка на строго дефинирани категории лични данни.

Сигурността на Вашата информация е сред основните ни приоритети и настоящата Политика има за цел да Ви уведоми за всички аспекти на обработката на лични данни, което е Ваш законен интерес.Връзка с Администратора

Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини:

• На телефон: +359 887 595 866
• На имейл: info@hydrogenera.eu
• Чрез формата за обратна връзка на официалния ни интернет сайт: www.hydrogenera.eu
• писмено на адрес: ул. "Михаил Танев" № 12, Бизнес център „Евротур“ - партер, София, България
Лице за контакт: Драгомир ИвановСъбиране, обработка и използване на лични данни

Ползването на информацията от интернет страницата на Грийн Иновейшън не изисква предоставянето от Ваша страна на лични данни. Въпреки това, интернет страницата съдържа опции, при ползването на които Вие ни предоставяте определена категория лични данни, както следва:


Данни, събрани чрез формата за контакт

Ако желаете да отправите запитване до Грийн Иновейшън, можете да го направите чрез предвидената форма за контакт. Изпращайки Вашето запитване, Вие ни предоставяте Вашето име, електронния си адрес, както и евентуално други лични данни, които сметнете за необходими.

Обработването на данните Ви е основано на Вашето съгласие, което изрично сте ни дали при попълването на формата.


Други данни

Освен посочените лични данни, събирани от Грийн Иновейшън, при използването на определени функции на интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

Грийн Иновейшън използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата интернет страница, за да подобрим нейното представяне и Вашето преживяване.

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт.

Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство можете да откриете тукЦели на обработката и правни основания

Грийн Иновейшън обработва личните Ви данни за следните цели:

a) За да отговорим на Вашите запитвания – използваме предоставените от Вас лични данни през формата за контакт на Интернет страницата ни, за да се свържем обратно с Вас.

b) За да реализираме организираните от нас кампании в съответствие с предвидените за тях условия.

c) За защита на законните интереси на Грийн Иновейшън за популяризиране на дейността си и за изпълнение на задачи от обществен интерес, както и такива, произтичащи от взаимоотношения с клиенти въз основа на сключени договори.

Решението ви да предоставите личните си данни чрез нашата интернет страница е изцяло доброволно. Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля свържете се с нас.


Прехвърляне на данни на трети лица
Грийн Иновейшън може да предостави Вашите лични данни на държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон.


Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП
Грийн Иновейшън няма да предоставя Вашите лични данни на други държави от или извън Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство.

Срок на съхранение на личните данни
Грийн Иновейшън следи за законосъобразното обработване на Вашите лични данни, включително и по отношение на срока им за съхранение. Този срок е минимално необходимият за осъществяване на целите, за които се обработват данните.Права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Грийн Иновейшън, Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, може да упражните като отправите искане до нас. Грийн Иновейшън ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.


Право на достъп

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Грийн Иновейшън дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.


Право на коригиране

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Грийн Иновейшън тяхното коригиране, а също и непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на декларация на Грийн Иновейшън за тази цел.


Право на изтриване

Като субект, чиито лични данни се обработват от Грийн Иновейшън, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

a) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) Оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) Личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) Възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

в) Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.Право на ограничаване на обработката

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Грийн Иновейшън, е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Грийн Иновейшън да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) Оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Грийн Иновейшън да провери точността на Вашите данни;

б) Обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Грийн Иновейшън не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.Право на възражение срещу обработката на данни

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Грийн Иновейшън, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Грийн Иновейшън ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или други доказуеми причини за по-нататъшното обработване, които са извън Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.


Право на оттегляне на съгласието Ви

Обработването на Вашите лични данни от Грийн Иновейшън, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.


Право на преносимост на данните

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на Грийн Иновейшън, включително, когато това е възможно, в електронна форма.
Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: Sofia 1592, бул. проф. "Цветан Лазароов" No. 2
Телефон: 02/91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bgПромени в политиката за защита на личните данни

Грийн Иновейшън се стреми по всяко време да осигурява максимална защита на личните данни на посетителите на интернет страницата си. С оглед на това Грийн Иновейшън предприема мерки в съответствие с актуалните средства за защита и си запазва правото да променя мерките за сигурност и защита на данните, в случай че това се налага. В такива случаи Грийн Иновейшън си запазва правото и да измени настоящата Политика.Контакти

Контакти Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, можете да се свържете с Грийн Иновейшън по някой от посочените в раздел Връзка с Администратора начини. Грийн Иновейшън ще направи всичко възможно, за да отговори на Вашите въпроси или да изпълни Вашите искания без излишно забавяне.
hydrogenera лого
© 2023–2024 Всички права запазени за Hydrogenera.eu
Политика за бисквиткиПолитика за лични данниПравна информация

Дизайн: Enthusiasm
Управление на бисквитки
Този сайт използва "бисквитки" (cookies), за да ви предоставим по-качествена услуга.
Управление на бисквитки
Настройка на "бисквитки"
"Бисквитките" – строго необходими за коректното функциониране на сайта са винаги включени. Останалите "бисквитки" могат да бъдат конфигурирани
Строго необходими "бисквитки"
Тези бисквитки са жизненоважни за функционалността на уебсайта и не могат да бъдат деактивирани в нашите системи. Те обикновено се активират в отговор на вашите действия, като например задаване на предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри.
Функционални "бисквитки"
Disabled
Функционалните бисквитки подобряват функционалността и персонализацията на уебсайта. Ние може да ги зададем или доставчици трети страни, чиито услуги сме интегрирали в нашите страници.
Насочващи "бисквитки"
Disabled
Нашите рекламни партньори могат да задават тези бисквитки на нашия сайт. Те се използват за изграждане на профил на вашите интереси и показване на подходящи реклами на други уебсайтове. Тези бисквитки не съхраняват директно лична информация, а разчитат на уникални идентификатори, свързани с вашия браузър и интернет устройство.
"Бисквитки" за ефективност
Disabled
 Бисквитките за ефективност ни позволяват да проследяваме посещения и източници на трафик, което ни позволява да оценим и подобрим ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да идентифицираме най- и най-малко популярните страници и да анализираме моделите на навигация на посетителите. Всички данни, събрани от тези бисквитки, се обобщават и в резултат на това остават анонимни.